Open Education Białystok – szkolenia/dofinansowania/doradztwo

Szkolenia Białystok, kursy językowe Białystok, tłumaczenia Białystok, usługi rozwojowe

Szkolenia/Kursy Komercyjne

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą kursów komputerowych oraz kursów językowych, w których realizacji i organizacji specjalizuje się Open Education Group Sp. z o.o.

KURSY KOMERCYJNE

Open Education Group Sp. z o.o. od 2005 roku specjalizuje się w organizacji szkoleń realizowanych na
zlecenie firm, instytucji oraz klientów indywidualnych.

Naszymi atutami są:
– wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń,
– certyfikat jakości TGLS,
– doświadczona kadra trenerska,
– dogodna lokalizacja – w centrum miasta przy ul. Jagienki 4 w Białymstoku (naprzeciwko WSFiZ).

KURSY JĘZYKOWE

Oferujemy kursy z następujących języków:

– angielskiego,
– niemieckiego,
– francuskiego,
– rosyjskiego,
– hiszpańskiego,
– włoskiego,
– chińskiego,
– norweskiego.

na różnych poziomach zaawansowania, od A-1 do C-2 (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia
Językowego – ESOKJ).

W ramach naszej oferty proponujemy m.in.:

– zajęcia z zakresu języka ogólnego,
– zajęcia z zakresu języka biznesowego,
– zajęcia językowe dla seniorów 50+,
– kursy przygotowujące do egzaminu TOEIC, TELC, TIF, WiDaF, DELE, CELI.
– intensywne kursy językowe,
– zajęcia indywidualne i grupowe.

Zakres programowy szkoleń ustalany jest indywidualnie dla każdego kursu, w oparciu o potrzeby i oczekiwania
wyrażone przez uczestników. Przebieg zajęć jest planowany tak, by kursanci poznali nowe elementy językowe
w kontekście maksymalnie zbliżonym do własnych realiów zawodowych, zainteresowań i na bieżąco ćwiczyli ich
wykorzystanie w praktyce. Zakres szkoleń obejmuje szeroką gamę umiejętności językowych zarówno w zakresie
komunikacji ustnej jak i pisemnej, koncentrując się na kompetencjach językowych określonych przez uczestników jako
najważniejsze lub sprawiające mi najwięcej trudności (np. komunikacja ustna, prowadzenie rozmów telefonicznych,
przyjmowanie gości itp.). Taka formuła pozwala na szybsze uzupełnienie i doskonalenie wybranych istotnych
kompetencji językowych.

Spotkania z lektorem dostosowane są do preferencji i możliwości czasowych uczestników.

Ceny kursów ustalane są indywidualnie oraz uzależnione są od rodzaju języka obcego, wielkości grupy, formy
kursu oraz łącznej ilości godzin.
Koszt za jedną godzinę dydaktyczną (45 minut):
– w formule zajęć indywidualnych cena waha się od 82,50 zł do 99,60 zł za osobę,
– w formule zajęć grupowych cena waha się od 73,00 zł do 90,00 zł za osobę.

KURSY KOMPUTEROWE

W ramach naszej oferty oferujemy:

– KOMPLEKSOWY KURS OBSŁUGI KOMPUTERA Z WYKORZYSTANIEM SIECI INTERNET.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do korzystania z komputera i Internetu w życiu codziennym oraz
w pracy. Kurs wpłynie na poszerzenie rozwoju kompetencji, nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji
społecznych.
W ramach całego kursu oferujemy 105 godzin zajęć grupowych oraz 25 godzin zajęć indywidualnych. Każdy
uczestnik na czas kursu jest zaopatrzony w sprzęt komputerowy wyposażony w odpowiednie aplikacje i programy.
Szkolenie prowadzone jest w formie zajęć praktycznych i teoretycznych.
Kurs jest dostosowany do potrzeb, poziomu wiedzy i umiejętności uczestników (z uwzględnieniem specyfiki osób
ze szczególnymi potrzebami tj. m.in. osób starszych, osób z niepełnosprawnościami, osób wykluczonych cyfrowo).
Spotkania z trenerem dostosowane są do preferencji i możliwości czasowych uczestników.

Koszt za jedną godzinę dydaktyczną (45 minut):
– w formie zajęć grupowych waha się od 73,00 zł do 83,50 zł za osobę.
Koszt jest uzależniony od specyfiki kursu, liczby godzin kursu, poziomu zaawansowania, miejsca realizacji
kursu.

KURS EXCEL

na różnych poziomach zaawansowania, od podstawowego do średniozaawansowanego.

Celem kursu jest poznanie, uzupełnienie, nabycie nowej i utrwalenie posiadanej wiedzy na temat zastosowań
arkusza kalkulacyjnego MS EXCEL w życiu codziennym oraz w pracy. Kurs wpłynie na poszerzenie rozwoju
kompetencji i nabycie wiedzy.
Kurs jest dostosowany do potrzeb, poziomu wiedzy i umiejętności uczestników (z uwzględnieniem specyfiki osób
ze szczególnymi potrzebami tj. m.in. osób starszych, osób z niepełnosprawnościami, osób wykluczonych cyfrowo).
Spotkania z trenerem dostosowane są do preferencji i możliwości czasowych uczestników.

Koszt za jedną godzinę dydaktyczną (45 minut):
–  w formie zajęć grupowych i indywidualnych waha się od 82,00 zł do 100,00 zł za osobę.
Koszt kursu uzależniony jest od specyfiki kursu, poziomu, wielkości grupy, formy kursu, łącznej ilości
godzin oraz miejsca realizacji kursu.

Skip to content