Kompetencje dla sektorów

Co to są szkolenia sektorowe?

Jest to dofinansowane wsparcia dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, którzy planują
przeszkolić pracowników w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych.


Ile można otrzymać dofinansowania?

Wsparcie, jakie może otrzymać przedsiębiorstwo na dofinansowanie usług rozwojowych, wyniesie do
80% wartości usług szkoleniowych, co oznacza, że pozostałe 20% ponoszą przedsiębiorstwa
uczestniczące w projekcie.
Maksymalne wsparcie na jedno przedsiębiorstwo wynosi 17 000,00 zł (z wkładem własnym 20%).
Maksymalne wsparcie na jednego pracownika wynosi 8 500,00 zł (z wkładem własnym 20%).


Kto może skorzystać z dofinansowania?
Mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa działające w branżach: 

 • mody i innowacyjnych tekstyliów,
 • handlu,
 • żywności wysokiej jakości,
 • odzysku materiałowego surowców,
 • komunikacji marketingowej,
 • finansów,
 • telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa,
 • turystyki,
 • IT,
 • budownictwa,
 • usług rozwojowych,
 • chemii,
 • nowoczesnych usług biznesowych,
 • lotniczo-kosmicznej,
 • motoryzacji i elektromobilności,
 • gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji
 • opieki zdrowotnej i pomocy społecznej.
Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?
 • usługi szkoleniowe,
 • usługi doradcze,
 • studia podyplomowe.
Usługi rozwojowe, z których może skorzystać przedsiębiorstwo mogą dotyczyć wyłącznie tematyki określonej przez Rady Sektorowe ds. Kompetencji danego sektora. Usługi rozwojowe świadczone są za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych.


Czas trwania projektu
(forma osi czasu) Od 3 marca 2020 do 31 sierpnia 2023

Open Education Group Sp. z. o.o. realizuje następującą tematykę szkoleń w poszczególnych
sektorach: