Open Education Białystok – szkolenia/dofinansowania/doradztwo

Szkolenia Białystok, kursy językowe Białystok, tłumaczenia Białystok, usługi rozwojowe

Kompetencje dla sektorów

Co to są szkolenia sektorowe?

Jest to dofinansowane wsparcie dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, którzy planują
przeszkolić pracowników w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych.


Ile można otrzymać dofinansowania?

Wsparcie, jakie może otrzymać przedsiębiorstwo na dofinansowanie usług rozwojowych, wyniesie do
80% wartości usług szkoleniowych, co oznacza, że pozostałe 20% ponoszą przedsiębiorstwa
uczestniczące w projekcie.
Maksymalne wsparcie na jedno przedsiębiorstwo wynosi 17 000,00 zł (z wkładem własnym 20%).
Maksymalne wsparcie na jednego pracownika wynosi 8 500,00 zł (z wkładem własnym 20%).


Kto może skorzystać z dofinansowania?
Mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa działające w branżach: 

 • mody i innowacyjnych tekstyliów,
 • handlu,
 • żywności wysokiej jakości,
 • odzysku materiałowego surowców,
 • komunikacji marketingowej,
 • finansów,
 • telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa,
 • turystyki,
 • IT,
 • budownictwa,
 • usług rozwojowych,
 • chemii,
 • nowoczesnych usług biznesowych,
 • lotniczo-kosmicznej,
 • motoryzacji i elektromobilności,
 • gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji
 • opieki zdrowotnej i pomocy społecznej.
Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?
 • usługi szkoleniowe,
 • usługi doradcze,
 • studia podyplomowe.
Usługi rozwojowe, z których może skorzystać przedsiębiorstwo mogą dotyczyć wyłącznie tematyki określonej przez Rady Sektorowe ds. Kompetencji danego sektora. Usługi rozwojowe świadczone są za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych.


Czas trwania projektu
Od 3 marca 2020 do 31 sierpnia 2023

Open Education Group Sp. z. o.o. realizuje szkolenia w poszczególnych sektorach (tematyka szkoleń rozwija się po kliknięciu w dany sektor).