Open Education Białystok – szkolenia/dofinansowania/doradztwo

Szkolenia Białystok, kursy językowe Białystok, tłumaczenia Białystok, usługi rozwojowe

Podmiotowy System Finansowania

Czym jest Podmiotowy System Finansowania?

Podmiotowy System Finansowania (PSF) to model finansowania usług rozwojowych dla sektora mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw oraz osób samozatrudnionych ze środków unijnych. PSF umożliwia dofinansowanie od 70% do 85% kosztów usługi rozwojowej, reszta to wkład własny przedsiębiorcy.


Mask group

Do kogo jest skierowany?

Wsparcie jest skierowane do mikro, małych, średnich przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) oraz dużych przedsiębiorców i ich pracowników (osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, właściciela pełniącego funkcje kierownicze, wspólnika (w tym partnera) prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie
i czerpiącego z niego korzyści finansowe). Aby uzyskać wsparcie przedsiębiorstwo musi posiadać siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie województwa podlaskiego

 


Ile wynosi dofinansowanie do usługi rozwojowej?

Poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej wynosi od 70% do 85% kosztów i zależy od  wielkości przedsiębiorstwa oraz spełniania przez nie warunków dodatkowych (np. usługi rozwojowe prowadzące do nabycia kwalifikacji czy też z branż istotnych z punktu widzenia regionu).

Na jedną usługę rozwojową 5 000,00 zł
Na jedną osobę 10 000,00 zł

na mikro i małe przedsiębiorstwo do 50 000 zł

na średnie przedsiębiorstwo do 80 000 zł

na duże przedsiębiorstwo do 150 000 zł


Czym są usługi rozwojowe?

Usługi rozwojowe to m.in.:

szkolenia,
mentoring i coaching,
doradztwo,
e-learning.


Ogólnopolską, bezpłatną bazą internetową z usługami rozwojowymi dla przedsiębiorców jest Baza Usług Rozwojowych. 

Baza Usług Rozwojowych jest największą w kraju platformą szkoleniową, dzięki której z oferty szkoleń i doradztwa skorzystało już ponad 670 tys. osób. Miesięcznie nawet 15 tys. osób decyduje się na szkolenia, warsztaty, kursy zawodowe, doradztwo, studia podyplomowe, mentoring.

W bazie znajdują się zarówno usługi współfinansowane ze środków unijnych jak także komercyjne. Usługi w BUR publikowane są wyłącznie przez zweryfikowane przez PARP firmy i instytucje – co gwarantuje zachowanie wysokiej jakości realizowanych szkoleń i kursów.

Zapoznaj się z naszymi szkoleniami opublikowanymi w Bazie Usług Rozwojowych

Co zyskujesz dzięki szkoleniom?

indywidualne podejście – dostosowane do konkretnych potrzeb przedsiębiorstwa– usługi „szyte na miarę”
gwarancję realizacji usługi na najwyższym poziomie – firmy realizujące szkolenia posiadają akredytowane certyfikaty dzięki, którym mogą świadczyć usługi szkoleniowe.
Firmy zainteresowane programem serdecznie zapraszamy do kontaktu.
Oferujemy Państwu kompleksową pomoc na wszystkich etapach związanych z uzyskaniem i rozliczeniem dofinansowania.

Ewelina Popławska
Starszy Specjalista Działu Sprzedaży i Obsługi Usług Rozwojowych

Tel. +48 664 705 711
e-mail: e.poplawska@openeducation.pl
Skip to content