Podmiotowy System Finansowania

Czym jest Podmiotowy System Finansowania?

Podmiotowy System Finansowania (PSF) to model finansowania usług rozwojowych dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób samozatrudnionych ze środków unijnych. PSF umożliwia dofinansowanie od 50% do 80% kosztów usługi rozwojowej, reszta to wkład własny przedsiębiorcy.


Mask group

Do kogo jest skierowany?

Wsparcie jest skierowane wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorców (również do osób samozatrudnionych) oraz ich pracowników (osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę). Aby uzyskać wsparcie przedsiębiorstwo musi posiadać siedzibę lub oddział na terenie województwa podlaskiego.


Ile wynosi dofinansowanie do usługi rozwojowej?

Poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej wynosi od 50% do 80% kosztów i zależy od  wielkości przedsiębiorstwa oraz spełniania przez nie warunków dodatkowych (np. objęcie wsparciem pracowników o niskich kwalifikacjach, w wieku 50+ lub z niepełnosprawnościami, czy też z branż kluczowych dla rozwoju regionu).
Na jedną usługę rozwojową 5 000,00 zł
Na jedną osobę 10 000,00 zł
Na jedne przedsiębiorstwo 50 000,00 zł

Czym są usługi rozwojowe?

Usługi rozwojowe to m.in.:

szkolenia,
mentoring i coaching,
doradztwo,
e-learning.


Ogólnopolską, bezpłatną bazą internetową z usługami rozwojowymi dla przedsiębiorców jest Baza Usług Rozwojowych funkcjonująca pod adresem

 
 

http://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

 
 

W bazie znajdują się zarówno usługi współfinansowane ze środków unijnych jak także komercyjne. Tylko w 2021 r. poprzez bazę zrealizowano ponad milion godzin szkoleń oraz zawarto 47 tys. umów na łączną kwotę niemal 400 mln zł. Usługi w BUR publikowane są wyłącznie przez zweryfikowane przez PARP firmy i instytucje – co gwarantuje zachowanie wysokiej jakości realizowanych szkoleń i kursów.

 
 

Zapoznaj się z naszymi szkoleniami opublikowanymi w Bazie Usług Rozwojowych

Co zyskujesz dzięki szkoleniom?

indywidualne podejście – dostosowane do konkretnych potrzeb przedsiębiorstwa– usługi „szyte na miarę”
gwarancję realizacji usługi na najwyższym poziomie – firmy realizujące szkolenia posiadają akredytowane certyfikaty dzięki, którym mogą świadczyć usługi szkoleniowe.
Firmy zainteresowane programem serdecznie zapraszamy do kontaktu.
Oferujemy Państwu kompleksową pomoc na wszystkich etapach związanych z uzyskaniem i rozliczeniem dofinansowania.

Ewelina Popławska
Starszy Specjalista Działu Sprzedaży i Obsługi Usług Rozwojowych

Tel. +48 664 705 711
e-mail: e.poplawska@openeducation.pl
Skip to content