Open Education Białystok – szkolenia/dofinansowania/doradztwo

Szkolenia Białystok, kursy językowe Białystok, tłumaczenia Białystok, usługi rozwojowe

Podmiotowy System Finansowania

Czym jest Podmiotowy System Finansowania?

Podmiotowy System Finansowania (PSF) to model finansowania usług rozwojowych dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób samozatrudnionych ze środków unijnych. PSF umożliwia dofinansowanie od 50% do 80% kosztów usługi rozwojowej, reszta to wkład własny przedsiębiorcy.


Mask group

Do kogo jest skierowany?

Wsparcie jest skierowane wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorców (również do osób samozatrudnionych) oraz ich pracowników (osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę). Aby uzyskać wsparcie przedsiębiorstwo musi posiadać siedzibę lub oddział na terenie województwa podlaskiego.


Ile wynosi dofinansowanie do usługi rozwojowej?

Poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej wynosi od 50% do 80% kosztów i zależy od  wielkości przedsiębiorstwa oraz spełniania przez nie warunków dodatkowych (np. objęcie wsparciem pracowników o niskich kwalifikacjach, w wieku 50+ lub z niepełnosprawnościami, czy też z branż kluczowych dla rozwoju regionu).
Na jedną usługę rozwojową 5 000,00 zł
Na jedną osobę 10 000,00 zł
Na jedne przedsiębiorstwo 50 000,00 zł

Czym są usługi rozwojowe?

Usługi rozwojowe to m.in.:

szkolenia,
mentoring i coaching,
doradztwo,
e-learning.


Ogólnopolską, bezpłatną bazą internetową z usługami rozwojowymi dla przedsiębiorców jest Baza Usług Rozwojowych funkcjonująca pod adresem

 
 

http://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

 
 

W bazie znajdują się zarówno usługi współfinansowane ze środków unijnych jak także komercyjne. Tylko w 2021 r. poprzez bazę zrealizowano ponad milion godzin szkoleń oraz zawarto 47 tys. umów na łączną kwotę niemal 400 mln zł. Usługi w BUR publikowane są wyłącznie przez zweryfikowane przez PARP firmy i instytucje – co gwarantuje zachowanie wysokiej jakości realizowanych szkoleń i kursów.

 
 

Zapoznaj się z naszymi szkoleniami opublikowanymi w Bazie Usług Rozwojowych

Co zyskujesz dzięki szkoleniom?

indywidualne podejście – dostosowane do konkretnych potrzeb przedsiębiorstwa– usługi „szyte na miarę”
gwarancję realizacji usługi na najwyższym poziomie – firmy realizujące szkolenia posiadają akredytowane certyfikaty dzięki, którym mogą świadczyć usługi szkoleniowe.
Firmy zainteresowane programem serdecznie zapraszamy do kontaktu.
Oferujemy Państwu kompleksową pomoc na wszystkich etapach związanych z uzyskaniem i rozliczeniem dofinansowania.

Ewelina Popławska
Starszy Specjalista Działu Sprzedaży i Obsługi Usług Rozwojowych

Tel. +48 664 705 711
e-mail: e.poplawska@openeducation.pl
Skip to content