Open Education Białystok – szkolenia/dofinansowania/doradztwo

Szkolenia Białystok, kursy językowe Białystok, tłumaczenia Białystok, usługi rozwojowe

Agencja zatrudnienia

Open Education Group Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy od 2014r. jest wpisany do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia. Jesteśmy uprawnieni do świadczenia usług: pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego oraz poradnictwa zawodowego.

 
Skip to content