Open Education Białystok – szkolenia/dofinansowania/doradztwo

Szkolenia Białystok, kursy językowe Białystok, tłumaczenia Białystok, usługi rozwojowe

Zdobądź z nami dofinansowanie

Chcesz pozyskać finansowanie na własne działania? Zgłoś się do nas! Przeprowadzimy cię przez wszystkie procesy postępowania związanego z uzyskaniem i rozliczeniem dotacji!
Doradztwo w zakresie programów zewnętrznych m.in.: POWER, RPO, Fundusze Unijne na lata 2021-2027, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, AKTYWNI+ oraz inne programy zewnętrzne.
Doradztwo obejmuje:
  • wybór optymalnego źródła finansowania;
  • optymalizację założeń projektu pod kątem wymogów programowych  i kryteriów oceny;
  • sporządzenie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej, tj. wniosku o dotację wraz z niezbędną dokumentacją oraz załącznikami;
  • monitorowanie i kontrolę realizacji projektu;
  • doradztwo na każdym etapie wdrażania projektu (m. in. opracowanie dokumentów do zawarcia umowy o dofinansowanie, pomoc w przeprowadzeniu procedury wyboru dostawców/wykonawców itp.);
  • przygotowanie wniosków o płatność zaliczkową/pośrednią/końcową;
  • przygotowanie sprawozdań okresowych i końcowych z realizacji projektu;
  • pomoc w kontakcie z Instytucjami Wdrażającymi/Instytucjami Pośredniczącymi w trakcie realizacji projektu;
  • doradztwo w zakresie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego/zasady konkurencyjności.

Zadzwoń do nas i umów się na bezpłatne spotkanie w celu zbadania Twoich potrzeb i oczekiwań.

Monika Czudzinowicz
Młodszy Specjalista w Dziale Funduszy i Rozwoju
tel. 696088554
e-mail:
m.czudzinowicz@openeducation.pl

Mariusz Pruszyński
Dyrektor Działu Funduszy i Rozwoju
tel. 698054552
e-mail: m.pruszynski@openeducation.pl

Skip to content