Zdobądź z nami dofinansowanie

04_zestawienie_power_rp_ue_efs

Chcesz pozyskać finansowanie na własne działania? Zgłoś się do nas! Przeprowadzimy cię przez wszystkie procesy postępowania związanego z uzyskaniem i rozliczeniem dotacji!

Doradztwo w zakresie programów zewnętrznych m.in.: POWER, RPO, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, ASOS oraz inne programy zewnętrzne.

Program-Fundusz-Inicjatyw-Obywatelskich
Doradztwo obejmuje:
  • wybór optymalnego źródła finansowania;
  • optymalizację założeń projektu pod kątem wymogów programowych  i kryteriów oceny;
  • sporządzenie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej, tj. wniosku o dotację wraz z niezbędną dokumentacją oraz załącznikami;
  • monitorowanie i kontrolę realizacji projektu;
  • doradztwo na każdym etapie wdrażania projektu (m. in. opracowanie dokumentów do zawarcia umowy o dofinansowanie, pomoc w przeprowadzeniu procedury wyboru dostawców/wykonawców itp.);
  • przygotowanie wniosków o płatność zaliczkową/pośrednią/końcową;
  • przygotowanie sprawozdań okresowych i końcowych z realizacji projektu;
  • pomoc w kontakcie z Instytucjami Wdrażającymi/Instytucjami Pośredniczącymi w trakcie realizacji projektu;
  • doradztwo w zakresie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego/ zasady konkurencyjności

ZADZWOŃ DO NAS I UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE
858691169 / open@openeducation.pl

PIERWSZE SPOTKANIE JEST BEZPŁATNE.

NASI DORADCY POZYSKALI JUŻ KILKADZIESIĄT MLN ZŁOTYCH W RAMACH RÓŻNYCH PROGRAMÓW ZEWNĘTRZNYCH

Skip to content