fbpx

Ochrona Danych Osobowych

Informujemy, iż Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pan Piotr Czubaty.

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się bezpośrednio poprzez adres e-mail: iod@openeducation.pl.

 

Klauzule informacyjne:

Ogólny obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny dla pracowników

Obowiązek informacyjny dla współpracowników

Obowiązek informacyjny dla kandydatów do pracy

Obowiązek informacyjny – uczestnicy szkoleń i kursów

Obowiązek informacyjny – zapytania ofertowe

Obowiązek informacyjny – biuro tłumaczeń

 

 

Wielkość tekstu