Ochrona Danych Osobowych

Informujemy, iż Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pan Piotr Czubaty.

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się bezpośrednio poprzez adres e-mail: iod@openeducation.pl.

Klauzule informacyjne:

Skip to content