Aktualne Przetargi

Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

Przeprowadzenie kursu w zakresie pomocy kuchennej oraz kursu pracownik biurowy z elementami kadr i płac dla uczestników projektu „Powiat Sokólski wspiera aktywną integrację” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Szkolenie I: Przeprowadzenie kursu/szkolenia w zakresie pomocy kuchennej dla 6 uczestników projektu.

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu przygotowanie teoretyczne i praktyczne kursantów do wykonywania zadań na stanowisku pomoc kuchenna. Pozwoli zdobyć i opanować wiedzę oraz umiejętności potrzebne do pracy w kuchni w tym:

 1. techniki sporządzania potraw,
 2. techniki sporządzania napojów,
 3. proces gotowania, pieczenia, smażenia,
 4. organizacja produkcji,
 5. przestrzeganie zasad higieny w procesie produkcji,
 6. prawidłowego postępowania z żywnością i produktami spożywczymi,
 7. obróbka wstępna artykułów spożywczych.

Szkolenie II: Przeprowadzenie kursu pracownik biurowy z elementami kadr i płac dla 2 uczestników projektu.

Cel szkolenia: Uzyskanie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu profesjonalnej obsługi administracyjno-biurowej. Uczestnicy nauczą się m.in.:

 1. organizowania pracy biurowej,
 2. porządkowania, tworzenia i gromadzenia dokumentacji,
 3. obsługi komputera oraz nowoczesnego sprzętu telekomunikacyjnego,
 4. zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami z zakresu kadr (czas pracy, delegacje służbowe, urlopy wypoczynkowe, uprawnienia pracownicze, wynagrodzenia i odprawy, listy płac itp.).

Łączna liczba do zrealizowania kursu w zakresie pomocy kuchennej oraz pracownika biurowego z elementami kadr i płac to 40 godzin dydaktycznych.

Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

Zamawiającym jest powiat Sokólski – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą władz w Sokółce, przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8.

Okres realizacji:

Umowa realizowana od 01.09.2022 r. do 20.10.2022 r.

Skip to content