Open Education Białystok – szkolenia/dofinansowania/doradztwo

Szkolenia Białystok, kursy językowe Białystok, tłumaczenia Białystok, usługi rozwojowe

Egzaminy i Certyfikaty

 

Open Education Group Sp. z o.o. jest ośrodkiem egzaminacyjnym  ETS Global oraz  AHK Frankreich. Zachęcamy do zapoznania się z bogatą ofertą egzaminów. 

Measuring the power of Learning

W naszym ośrodku możesz przystąpić do następujących egzaminów:

TOEIC Bridge to rzetelna i trafna metoda oceny, sprawdzająca znajomość języka angielskiego w zakresie rozumienia ze słuchu i czytania na poziomach od A1 do B1 u osób, które dopiero zaczęły naukę języka angielskiego. Celem tego egzaminu jest poznanie poziomu zaawansowania zdającego, wskazanie kierunków dalszej nauki oraz pomiar przyrostu wiedzy w trakcie nauki.

Format egzaminu:

Egzamin jest testem wyboru i składa się ze 100 pytań testowych podzielonych na dwie części: Listening Comprehension (rozumienie ze słuchu) oraz Reading Comprehension (czytanie). Egzamin trwa łącznie 1 godzinę zegarową.

TOEIC Listening & Reading to obiektywny pomiar umiejętności języka angielskiego na poziomach od A1 do C1. Został stworzony w odpowiedzi na zapotrzebowanie świata biznesu na rzetelny i obiektywny test znajomości języka angielskiego w kontekście pracy w międzynarodowym środowisku. TOEIC® jest zatem egzaminem skupionym na testowaniu biegłości posługiwania się językiem w biurze, podczas spotkań, negocjacji, czy podróży służbowych. Rocznie do egzaminu podchodzi ponad 7 milionów kandydatów na całym świecie.

Format egzaminu:

Egzamin jest testem wyboru i składa się z 200 pytań testowych podzielonych na dwie części: Listening Comprehension (rozumienie ze słuchu) – 100 pytań/zadań testowych, czas trwania: 45 minut oraz Reading Comprehension (czytanie) – 100 pytań/zadań testowych, czas trwania: 75 minut. Egzamin trwa łącznie 2 godziny zegarowe.

TFI™ to międzynarodowy certyfikat z języka francuskiego w środowisku pracy i życiu osób dorosłych od poziomu A2 do C1, niezależnie od wykonywanego zawodu czy posiadanego wykształcenia.

Format egzaminu:

Test TFI™ trwa około 110 minut, a cała sesja testowa około 2 godzin 15 minut. Jest to test wyboru, który składa się ze 180 zadań testowych podzielonych na dwie części – po 90 zadań każda. Za każdą część można otrzymać od 5 do 495 punktów. Łączna ocena z testu to 10-990 punktów. Zatem testu się nie ‘oblewa’ i zawsze otrzymuje się punktację na ciągłej, konsekwentnej skali.

WiDaF Basic to egzamin z j. niemieckiego w środowisku pracy i kontekście ogólnym dla osób o niższych poziomach zaawansowania od A1 do B1. Test ten ocenia umiejętności w zakresie porozumiewania się w języku niemieckim w życiu codziennym oraz międzynarodowym środowisku pracy. WiDaF Basic® został specjalnie opracowany jako pierwszy i przyjazny test dla początkujących kursantów, pragnących sięgnąć po nowe możliwości w międzynarodowym środowisku.

Format egzaminu:

Egzamin jest testem wyboru i składa się z 70 pytań testowych podzielonych na trzy części. Część I: Słownictwo i struktury gramatyczne – 30 pytań. Część II: Czytanie ze zrozumieniem – 10 pytań testowych. Czas trwania części I i II to 40 minut. Część III: Rozumienie ze słuchu – 30 pytań testowych, czas trwania: 20 minut. Egzamin trwa łącznie 1 godzinę zegarową.

WiDaF to egzamin z j. niemieckiego w środowisku pracy, który sprawdza znajomość języka niemieckiego w biznesie i w środowisku pracy na poziomach A1-C2. WiDaF jest wykorzystywany przez firmy jako narzędzie do pomiaru efektywności szkoleń, certyfikacji oraz selekcji pracowników.

Format egzaminu:

Egzamin jest testem wyboru i składa się ze 150 pytań testowych podzielonych na dwie części. Sekcja I: słownictwo, gramatyka, czytanie, czas trwania 105 minut. Sekcja II: słuchanie, dialogi, czas trwania 45 minut.  Egzamin trwa łącznie 3 godziny zegarowe.

Jesteś zainteresowany jednym z powyższych egzaminów lub chcesz uzyskać więcej informacji?

Zapraszamy do kontaktu:

Magdalena Wysocka-Klis
Kierownik Działu Sprzedaży i Obsługi Usług Rozwojowych
tel. 538 570 520
e-mail: m.klis@openeducation.pl

Skip to content