Open Education Białystok – szkolenia/dofinansowania/doradztwo

Szkolenia Białystok, kursy językowe Białystok, tłumaczenia Białystok, usługi rozwojowe

Pożyczka na kształcenie

Skorzystaj z nieoprocentowanej pomocy zwrotnej nawet do 100 000 zł.

Kto może skorzystać?

  • osoby pełnoletnie, zamieszkujące na obszarze Polski, chcące rozwijać swoje umiejętności i kompetencje,
  • osoby, które posiadają zdolność do spłaty pożyczki, tj. wykażą się odpowiednimi przychodami lub też, które przedstawią odpowiednie zabezpieczenie pożyczki,
  • osoby pracujące (w ramach każdej formy zatrudnienia), jak i osoby samozatrudnione oraz niepracujące (bezrobotne, na urlopach wychowawczych itp.).

Na co można przeznaczyć pożyczkę:

  • na szkolenia i kursy dotyczące dowolnej tematyki.

Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do częściowego umorzenia pożyczki, które w sumie nie może przekraczać 25% jej wartości.

Warunki umorzenia:

Aby uzyskać 20% umorzenia, czyli proporcjonalnie skrócić okres kredytowania poprzez umorzenie ostatnich rat – należy ukończyć wybraną formę kształcenia w okresie zgodnym z umową pożyczkową oraz w ciągu trzech miesięcy od zakończenia – złożyć wniosek o umorzenie załączając do niego dokument poświadczający ukończenie kształcenia w terminie.

 

Pożyczkobiorca ma również możliwość uzyskania dodatkowego umorzenia w wysokości dodatkowych 5% kwoty udzielonej pożyczki na o ile spełni jeden z poniższych warunków:

  • Osoby pracujące i samozatrudnione: gdy średni dochód brutto z 3 ostatnich miesięcy (osoby pracujące) lub średni miesięczny dochód brutto z ostatnich 12 miesięcy (osoby samozatrudnione), przedstawiony we wniosku o pożyczkę, jest niższy niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej za rok poprzedni.
  • Osoby niepracujące: gdy pożyczkobiorca w okresie do 6 miesięcy od zakończenia kształcenia podejmie zatrudnienie.

 

Chcesz uzyskać więcej informacji na temat otrzymania pożyczki?

Zapraszamy do kontaktu!

Magdalena Wysocka-Klis
Kierownik Działu Usług Językowych
Tel. +48 695-990-135
e-mail: m.klis@openeducation.pl

Skip to content