No Announcement posts

 

Banner Asos

Reprezentujesz organizacje pozarządową, masz pomysł na działanie i chcesz aplikować w konkursie ASOS 2017, ale całość wymaganej do złożenia dokumentacji sprawia Ci trudność?

a może..

Aplikowałeś/łaś w poprzednich edycjach konkursu ASOS, ale Twój projekt nie uzyskał dofinansowania?

Zgłoś się do nas:

  • ocenimy czy Twój pomysł wpisuje się w ramy konkursu;
  • wskażemy Ci błędy, które popełniasz przy konstrukcji wniosku;
  • podpowiemy jak dostosować zapisy wniosku do regulaminu konkursu;
  • jeżeli masz już gotowy wniosek – kompleksowo go ocenimy, wskazując uchybienia, które mogą przełożyć się na jego końcową ocenę;

Do kogo skierowana jest nasza oferta?

  1. Organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, m.in. stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe) oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy 9 rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, samorządy gospodarcze i wspólnoty mieszkaniowe;
  2. Podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – w tym: a) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, b) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, c) spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. poz. 651, z późn. zm.) w zakresie działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych, d) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Jak wygląda doradztwo?

Doradztwo odbywa się w dwóch formach (do wyboru):

  • elektronicznie – konsultacje poprzez e-mail i/lub komunikator internetowy;
  • bezpośrednie spotkanie (siedziba firmy ul. Modlińska 1, 15-066 Białystok)

Szczególnie do skorzystania z naszej oferty zapraszamy podmioty, które posiadają bogate doświadczenie w zakresie realizacji działań dot. polityki senioralnej w Polsce, a mają problemy z uzyskiwaniem dofinansowania w ramach konkursu ASOS.

Cena doradztwa jest ustalana indywidualnie z każdym podmiotem, a także dostosowywana do możliwości finansowych organizacji.

 

Skontaktuj się z nami:

asos@openeducation.pl

tel.858691169

open_asos

Strona openeducation.pl korzysta z plików cookies w celu realizacji usług statystycznych, społecznościowych, reklamowych i funkcjonalnych. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można określić w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej na temat cookies