Open Education Białystok – szkolenia/dofinansowania/doradztwo

Szkolenia Białystok, kursy językowe Białystok, tłumaczenia Białystok, usługi rozwojowe

Akademia Menadżera MŚP 3 – Kompetencje w zakresie cyfryzacji

 • Czym jest Akademia Menadżera MŚP 3?
 • Kto może uzyskać dofinansowanie?
 • Kto może zostać uczestnikiem szkoleń w ramach Akademii Menadżera MŚP 3?
 • Jaka jest wartość dofinansowania w ramach Akademii Menadżera MŚP 3?
 • Na co można przeznaczyć środki w ramach Akademii Menadżera MŚP 3?
 • Czym jest diagnoza potrzeb przedsiębiorstwa?
 • Usługi rozwojowe realizowane w ramach Akademii Menadżera MŚP 3.

To kolejna edycja projektu dofinansowania usług rozwojowych (szkoleń i doradztwa) dla firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu całej Polski. Projekt ma na celu podnieść kompetencje kadry menadżerskiej i zarządzającej w zakresie cyfryzacji.

Firmy z sektora MŚP (mikro, małe i średnie).

 • właściciele i współwłaściciele firm z sektora MMŚP,
 • osoby pracujące na dowolnych stanowiskach kierowniczych (kadra menadżerska),
 • osoby przewidziane do awansu na stanowisko kierownicze w przyszłości.

Wsparcie wynosi do 80 % wydatków poniesionych na opracowanie analizy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa i  usług rozwojowych. Pozostałe 20% ponosi przedsiębiorstwo uczestniczące w projekcie.

Limity dofinansowania na jedno przedsiębiorstwo*:

 • mikro firma – do 3600 zł na Analizę Potrzeb Rozwojowych i do 67 500 zł na szkolenia i doradztwo,
 • mała firma – do 5000 zł na Analizę Potrzeb Rozwojowych i do 150 000 zł na szkolenia i doradztwo,
 • średnia firma – do 7400 zł na Analizę Potrzeb Rozwojowych i do 150 000 zł na szkolenia i doradztwo.

Maksymalna kwota wsparcia na jedną osobę w projekcie wynosi do 18 000 zł (wartość usług do 22 500 zł).* Wartość projektu i wysokość dofinansowania zależy od wybranego Operatora

Środki można przeznaczyć na:

 1. Diagnozę potrzeb przedsiębiorstwa
 2. Realizację usług rozwojowych.

To analiza strategiczna firmy. Pozwala na przedstawienie silnych i słabych stron przedsiębiorstwa. Ma na celu opracowanie planu rozwoju kadry menadżerskiej (w tym osób dedykowanych do awansu na stanowiska kierownicze).

Realizowane są na podstawie analizy strategicznej firmy. Składają się z trzech grup uniwersalnych kompetencji menadżerskich. Kompetencje menadżera w zakresie zarządzania transformacją cyfrową

w organizacji
 • zarządzanie transformacją cyfrową
 • opracowanie modelu biznesowego
 • zarządzanie zmianą,
 • zarządzanie produktem
 • przywództwo i zarządzanie zespołami w wirtualnym środowisku
 • marketing w gospodarce cyfrowej
 • sprzedaż w gospodarce cyfrowej
w obszarze technologii
 • przedsiębiorczość technologiczna
 • bezpieczeństwo cyfrowe
 • zarządzanie cyfryzacją w inteligentnej fabryce
w obszarze procesów
 • zarządzanie procesami w transformacji cyfrowej
 • zarządzanie zintegrowanymi danymi

Firmy zainteresowane programem serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem kadry menadżerskiej i zarządzającej serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Ewelina Popławska

Starszy Specjalista Działu Sprzedaży i Obsługi Usług Rozwojowych

Tel. +48 664 705 711

e-mail: e.poplawska@openeducation.pl

Skip to content