Open Education Białystok – szkolenia/dofinansowania/doradztwo

Szkolenia Białystok, kursy językowe Białystok, tłumaczenia Białystok, usługi rozwojowe

Akademia HR

Rozwój kompetencji HR
oraz menadżerskich

Program, w ramach którego można realizować usługi szkoleniowe i doradcze z Bazy Usług Rozwojowych, które pozwolą przeszkolić osoby odpowiedzialne za politykę personalną firmy, w tym: właścicieli, kadrę HR, kadrę menadżerską, pracowników, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze.

Szkolenia realizowane w partnerstwie:

 • HR Consulting,
 • Międzynarodowa Platforma Szkoleniowa,
 • Open Education Group Sp. z o.o.
4 ręce

CO UMOŻLIWIA PROJEKT?

Akademia HR umożliwia przedsiębiorcom efektywne dostosowanie się do dynamicznie zmieniających się warunków na rynku pracy. W obliczu wyzwań takich jak zmiany demograficzne, cyfryzacja, praca zdalna, wielokulturowość czy starzenie się pracowników – inwestycja w rozwój kompetencji kadry zarządzającej staje się kluczowym elementem strategii biznesowej.

OBSZAR REALIZACJI

Cała Polska

JAKI JEST CEL PROJEKTU?

Celem projektu jest rozwój edukacji w postaci wsparcia szkoleniowego oraz doradczego dla pracowników mikro (bez osób samozatrudnionych), małych, średnich i dużych przedsiębiorstw z zakresu umiejętności analizy i dostosowania polityki HR do aktualnych trendów rynkowych, zaangażowania różnych grup interesariuszy w procesy HR

oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju kapitału ludzkiego w firmie.

OD CZEGO ZACZĄĆ?

Aby wziąć udział w naborze, należy skorzystać z dwóch istotnych narzędzi:

 • Autodiagnozy – interaktywnego kwestionariusza do wypełnienia przez przedsiębiorcę oraz,
 • Opisu kompetencji w obszarze HR.

Dzięki nim możliwa jest precyzyjna ocena potrzeb firmy oraz dobór odpowiednich usług szkoleniowych i doradczych.

CO UMOŻLIWIA PROJEKT?

Akademia HR umożliwia przedsiębiorcom efektywne dostosowanie się do dynamicznie zmieniających się warunków na rynku pracy. W obliczu wyzwań takich jak zmiany demograficzne, cyfryzacja, praca zdalna, wielokulturowość czy starzenie się pracowników – inwestycja w rozwój kompetencji kadry zarządzającej staje się kluczowym elementem strategii biznesowej.

JAKI JEST CEL PROJEKTU?

Celem projektu jest rozwój edukacji w postaci wsparcia szkoleniowego oraz doradczego dla pracowników mikro (bez osób samozatrudnionych), małych, średnich i dużych przedsiębiorstw z zakresu umiejętności analizy i dostosowania polityki HR do aktualnych trendów rynkowych, zaangażowania różnych grup interesariuszy w procesy HR

oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju kapitału ludzkiego w firmie.

OBSZAR REALIZACJI

Cała Polska

OD CZEGO ZACZĄĆ?

Aby wziąć udział w naborze, należy skorzystać z dwóch istotnych narzędzi:

 • Autodiagnozy – interaktywnego kwestionariusza do wypełnienia przez przedsiębiorcę oraz,
 • Opisu kompetencji w obszarze HR.

Dzięki nim możliwa jest precyzyjna ocena potrzeb firmy oraz dobór odpowiednich usług szkoleniowych i doradczych.

CO UMOŻLIWIA PROJEKT?

Akademia HR umożliwia przedsiębiorcom efektywne dostosowanie się do dynamicznie zmieniających się warunków na rynku pracy. W obliczu wyzwań takich jak zmiany demograficzne, cyfryzacja, praca zdalna, wielokulturowość czy starzenie się pracowników – inwestycja w rozwój kompetencji kadry zarządzającej staje się kluczowym elementem strategii biznesowej.

JAKI JEST CEL PROJEKTU?

Celem projektu jest rozwój edukacji w postaci wsparcia szkoleniowego oraz doradczego dla pracowników mikro (bez osób samozatrudnionych), małych, średnich i dużych przedsiębiorstw z zakresu umiejętności analizy i dostosowania polityki HR do aktualnych trendów rynkowych, zaangażowania różnych grup interesariuszy w procesy HR oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju kapitału ludzkiego w firmie.

OBSZAR REALIZACJI

Cała Polska.

OD CZEGO ZACZĄĆ?

Aby wziąć udział w naborze, należy skorzystać z dwóch istotnych narzędzi:

 • Autodiagnozy – interaktywnego kwestionariusza do wypełnienia przez przedsiębiorcę oraz,
 • Opisu kompetencji w obszarze HR.

Dzięki nim możliwa jest precyzyjna ocena potrzeb firmy oraz dobór odpowiednich usług szkoleniowych i doradczych.

KTO MOŻE OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Firmy, które:

 • Planują przeszkolić osoby odpowiedzialne za politykę personalną firmy, w tym właścicieli, kadrę HR, kadrę menadżerską, pracowników, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze,
 • Spełniają warunki uzyskania pomocy de minimis (200 tys. euro na przestrzeni 3 lat, tj. w ciągu bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzedzających go lat) – aktualny stan wykorzystania pomocy de minimis w Twojej organizacji sprawdzisz TUTAJ
 • Są gotowe do wniesienia wkładu prywatnego w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia (rekompensowane czasem pracy pracowników uczestniczących w szkoleniach),
 • Posiadają Raport z przeprowadzonej autodiagnozy potrzeb w zakresie kompetencji z obszaru HR.

JAK PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ KOSZTY:

Kwota dofinansowania uzależniona jest od:

 • wielkości firmy (mikro, mała, średnia, duża),
 • rodzaju wkładu, jaki przedsiębiorca chce ponieść: czy to czas pracy pracownika w trakcie szkolenia w ramach godzin pracy, czy też opłata?

Średnia kwoty dofinansowania w zależności od wielkości firmy:

 • mikro – 12 000,00 zł
 • mała – 36 000,00 zł
 • średnia – 72 000,00 zł
 • duża – 96 000,00 zł

Ważne: Wysokość refundacji w zależności od rodzaju wkładu:

Czas pracy pracownika w trakcie szkolenia w ramach godzin pracy  – 100%.

Wkład w postaci opłaty – 80% wartości usługi.

JAK PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ KOSZTY:

Kwota dofinansowania uzależniona jest od:
 • wielkości firmy (mikro, mała, średnia, duża),
 • rodzaju wkładu, jaki przedsiębiorca chce ponieść: czy to czas pracy pracownika w trakcie szkolenia w ramach godzin pracy, czy też opłata?
Średnia kwoty dofinansowania w zależności od wielkości firmy:
 • mikro – 12 000,00 zł
 • mała – 36 000,00 zł
 • średnia – 72 000,00 zł
 • duża – 96 000,00 zł
Ważne: Wysokość refundacji w zależności od rodzaju wkładu: Czas pracy pracownika w trakcie szkolenia w ramach godzin pracy  – 100%. Wkład w postaci opłaty – 80% wartości usługi.

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ DOFINANSOWANIE:

Na szkolenia, które:
❑ odpowiadają na wyniki autodiagnozy –
wypełnij formularz autodiagnozy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Przykładowe tematy szkoleń możliwe do realizacji w ramach dofinansowania zostały przedstawione poniżej.

Rozwój kompetencji HR przykładowe warsztaty

Na jedną osobę 10 000,00 zł

na mikro i małe przedsiębiorstwo do 50 000 zł

na średnie przedsiębiorstwo do 80 000 zł

na duże przedsiębiorstwo do 150 000 zł


Przykładowe tematy szkoleń możliwe do realizacji w ramach dofinansowania zostały przedstawione poniżej.

Rozwój kompetencji HR - przykładowe warsztaty


 • Rekrutacja i selekcja — krytyczne aspekty świadomego doboru pracowników


 • On-boarding pracownika. Jak zbudować efektywność zespołu i zaangażowanie pracownika


 • Opisy Stanowisk Pracy jako kluczowy element efektywności organizacyjnej

 • Wartościowanie stanowisk oraz systemy wynagradzania - efektywne zarządzanie wynagradzania w organizacji. Dostosowanie firmy do wymogów Dyrektywy Unijnej.

 • System Ewaluacji Okresowej pracownika - jak zbudować skuteczny system budujący zaangażowanie zespołów


 • Strategiczne Zarządzanie HR - HR jako partner biznesu

 • Rekrutacja i selekcja — krytyczne aspekty świadomego doboru pracowników

 • On-boarding pracownika. Jak zbudować efektywność zespołu i zaangażowanie pracownika

 • Opisy Stanowisk Pracy jako kluczowy element efektywności organizacyjnej

 • Wartościowanie stanowisk oraz systemy wynagradzania - efektywne zarządzanie wynagradzania w organizacji. Dostosowanie firmy do wymogów Dyrektywy Unijnej.

 • System Ewaluacji Okresowej pracownika - jak zbudować skuteczny system budujący zaangażowanie zespołów

 • Strategiczne Zarządzanie HR - HR jako partner biznesu

Standard Kompetencji Menadżerskich
kompleksowy program rozwój przywództwa


 • Piramida Skutecznego Kierowania - Świadome Przywództwo.


 • Zarządzanie Dialogiem. Efektywna komunikacja zespołowa.


 • Zarządzanie Konfliktem.


 • Zarządzanie przez Cele.


 • Zarządzanie i Kierowanie zmianami w oparciu o ludzi.


 • Świadome przywództwo zespołowe.

 • Piramida Skutecznego Kierowania - Świadome Przywództwo.

 • Zarządzanie Dialogiem. Efektywna komunikacja zespołowa.

 • Zarządzanie Konfliktem.

 • Zarządzanie przez Cele.

 • Zarządzanie i Kierowanie zmianami w oparciu o ludzi.

 • Świadome przywództwo zespołowe.

Zapraszamy do kontaktu z koordynatorem finansowania:

Adres email: akademiahr@openeducation.pl

1. Katarzyna Klimowicz
tel.(+48) 692 573 896
2. Magdalena Wysocka-Klis
tel.(+48) 538 570 520

contact-us

JAK OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE?

 1. Zgłoś chęć udziału w projekcie poprzez dedykowany formularz (https://openeducation.pl/akademia-hr/)
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia, Open Education Group zapewni kompleksową obsługę Twojej firmy od początku procesu ubiegania się o dofinansowanie, aż do jego uzyskania i rozliczenia, włączając w to:
  • wypełnienie autodiagnozy,
  • rejestrację Twojego przedsiębiorstwa w Bazie Usług Rozwojowych,
  • przygotowanie szkolenia na podstawie wyników autodiagnozy,
  • przeprowadzenie szkolenia oraz świadczenie doradztwa dla Twojego przedsiębiorstwa.

JAK OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE?

 1. Zgłoś chęć udziału w projekcie poprzez dedykowany formularz (https://openeducation.pl/akademia-hr/)
  1. Po otrzymaniu zgłoszenia, Open Education Group zapewni kompleksową obsługę Twojej firmy od początku procesu ubiegania się o dofinansowanie, aż do jego uzyskania i rozliczenia, włączając w to:
  • wypełnienie autodiagnozy,
  • rejestrację Twojego przedsiębiorstwa w Bazie Usług Rozwojowych,
  • przygotowanie szkolenia na podstawie wyników autodiagnozy,
  • przeprowadzenie szkolenia oraz świadczenie doradztwa dla Twojego przedsiębiorstwa.

JAK OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE?

 1. Zgłoś chęć udziału w projekcie poprzez dedykowany formularz (https://openeducation.pl/akademia-hr/)
  1. Po otrzymaniu zgłoszenia, Open Education Group zapewni kompleksową obsługę Twojej firmy od początku procesu ubiegania się o dofinansowanie, aż do jego uzyskania i rozliczenia, włączając w to:
  • wypełnienie autodiagnozy,
  • rejestrację Twojego przedsiębiorstwa w Bazie Usług Rozwojowych,
  • przygotowanie szkolenia na podstawie wyników autodiagnozy,
  • przeprowadzenie szkolenia oraz świadczenie doradztwa dla Twojego przedsiębiorstwa.

Zapraszamy do kontaktu:

akademiahr@openeducation.pl

Katarzyna Klimowicz
tel.(+48) 692 573 896
Magdalena Wysocka-Klis
tel.(+48) 538 570 520

Zapraszamy do kontaktu:

Adres email: akademiahr@openeducation.pl

1. Katarzyna Klimowicz
tel.(+48) 692 573 896
2. Magdalena Wysocka-Klis
tel.(+48) 538 570 520

Anna Świsłocka

HR partner rozwoju
strategicznego przedsiębiorstw
właścicielka HR Consulting
www.strategicznyhr.pl
anna.swislocka@strategicznyhr.pl
Tel: +48 535 555 130

Kwalifikacje i doświadczenie

Ponad 15-letnie doświadczenie w zarządzaniu procesami HR w dużych firmach polskich i korporacyjnych
Ponad 14-letnie doświadczenie w definiowaniu i wdrażaniu projektów z zakresu strategicznego HR
7 lat strategicznego zarządzania obszarem HR wspierającego strategię rozwoju firmy
Ponad 14- letnie doświadczenie w prowadzeniu efektywnych procesów definiowania profilu kandydata oraz pozyskiwania top menadżerów i ekspertów na kluczowe w biznesie role
Certyfikowany Coach ICC
Certyfikowany trener amerykańskiej metody profilowania zawodowego Career Direct
10 - letnie doświadczenie w realizowaniu szkoleń z zakresu przywództwa i HR
Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu Systemów Wynagradzania

Przykładowe zrealizowane projekty:

Rekrutacja top menadżerów (Prezesi/Dyrektorzy) oraz ekspertów w firmach produkcyjnych oraz usługowych
Analiza pracy i budowa opisów stanowisk
Wartościowanie stanowisk i systemy wynagradzania w dużych spółkach produkcyjnych
Szkolenia Standard Kompetencji Menadżerskich oraz HR
Wdrożenie Zarządzania przez Cele w grupie spółek w Polsce
Badanie kompetencji kadry kierowniczej - Development Center

Krzysztof Kotapski

właściciel Międzynarodowa
Platforma Szkoleniowa Kotapscy
Trining&Consulting Group
www.mps.net.pl
k.kotapski@mps.net.pl
Tel: +48 606 747 519

Kwalifikacje i doświadczenie

Ukończony Instytut Blancharda (coaching przywódczy), Instytut Voss+Partner - MBA Leadership (Master of Science in Executive Leadership) , Akademia Trenerów, Akademia Zarządzania Projektami Porsche Institute, Szkoła Negocjatorów Biznesowych (INSEAD)
Ukończone 60 szkoleń m.in z obszaru zarządzania, mediacji, komunikacji, negocjacji
Od 15 lat specjalizuje się w zarządzaniu wydajnością firm, wskazywaniem czynników rozwoju, budowaniem marki, innowacyjnością i wzmacnianiem reputacji firm
Jedyny trener w Polsce odpowiedzialny za rozwój kompetencji menedżerskich w ramach studiów EMBA na UE w Poznaniu
Stały doradca zarządów firm - korporacje, polskie firmy, samorządy, administracja państwowa.
Autor ponad 50 artykułów na temat zarządzania i przywództwa

Przykładowe zrealizowane projekty:

Standard Kompetencji Menadżerskich – program rozwoju kompetencji menadżerskich (ponad 200 wdrożeń)
Restrukturyzacje przedsiębiorstw – ponad 20 realizacji
Przywództwo Strategiczne - zaawansowany program rozwoju kompetencji menadżerskich
Sztuka decydowania – kompleksowy program rozwoju kompetencji decyzyjnych

Anna Świsłocka

HR partner rozwoju
strategicznego przedsiębiorstw
właścicielka HR Consulting
www.strategicznyhr.pl
anna.swislocka@strategicznyhr.pl
Tel: +48 535 555 130

Kwalifikacje i doświadczenie:
Ponad 15-letnie doświadczenie w zarządzaniu procesami HR w dużych firmach polskich i korporacyjnych
Ponad 14-letnie doświadczenie w definiowaniu i wdrażaniu projektów z zakresu strategicznego HR
7 lat strategicznego zarządzania obszarem HR wspierającego strategię rozwoju firmy
Ponad 14- letnie doświadczenie w prowadzeniu efektywnych procesów definiowania profilu kandydata oraz pozyskiwania top menadżerów i ekspertów na kluczowe w biznesie role
Certyfikowany Coach ICC
Certyfikowany trener amerykańskiej metody profilowania zawodowego Career Direct
10 – letnie doświadczenie w realizowaniu szkoleń z zakresu przywództwa i HR
Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu Systemów Wynagradzania

Krzysztof Kotapski

właściciel Międzynarodowa
Platforma Szkoleniowa Kotapscy
Trining&Consulting Group
www.mps.net.pl
k.kotapski@mps.net.pl
Tel: +48 606 747 519

Kwalifikacje i doświadczenie:

Ukończony Instytut Blancharda (coaching przywódczy), Instytut Voss+Partner – MBA Leadership ( Master of Science in Executive Leadership) , Akademia Trenerów, Akademia Zarządzania Projektami Porsche Institute, Szkoła Negocjatorów Biznesowych (INSEAD)
Ukończone 60 szkoleń m.in z obszaru zarządzania, mediacji, komunikacji, negocjacji
Od 15 lat specjalizuje się w zarządzaniu wydajnością firm, wskazywaniem czynników rozwoju, budowaniem marki, innowacyjnością i wzmacnianiem reputacji firm
Jedyny trener w Polsce odpowiedzialny za rozwój kompetencji menedżerskich w ramach studiów EMBA na UE w Poznaniu
Stały doradca zarządów firm – korporacje,
polskie firmy, samorządy, administracja
państwowa.
Autor ponad 50 artykułów na temat
zarządzania i przywództwa

Co zyskujesz dzięki szkoleniom?

indywidualne podejście – dostosowane do konkretnych potrzeb przedsiębiorstwa– usługi „szyte na miarę”
gwarancję realizacji usługi na najwyższym poziomie – firmy realizujące szkolenia posiadają akredytowane certyfikaty dzięki, którym mogą świadczyć usługi szkoleniowe.
Zapraszamy do budowania efektywności organizacyjnej

CEL FINANSOWANIA

Dofinansowanie wsparcia szkoleniowego oraz doradczego dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w zakresie dostosowania firmy do zmian demograficznych oraz zachodzących na rynku pracy.

OBSZAR REALIZACJI

Cała Polska

Oferujemy Państwu kompleksową pomoc na wszystkich etapach związanych z uzyskaniem i rozliczeniem dofinansowania.

Ewelina Popławska
Starszy Specjalista Działu Sprzedaży i Obsługi Usług Rozwojowych

Tel. +48 664 705 711
e-mail: e.poplawska@openeducation.pl
Skip to content