No Announcement posts

 

 

 

 Biznes

Program kształcenia językowego dla przedsiębiorstw ma na celu podniesienie poziomu kompetencji językowych zarówno kadry zarządzającej jak i pracowników polskich przedsiębiorstw. W wersji standardowej program kształci wszystkie sprawności językowe ze zwróceniem szczególnej uwagi na komunikację werbalną. Ponadto zawiera elementy języka biznesowego w stopniu uzależnionym od poziomu kompetencji językowej uczestników zajęć. Program jest uzupełniany o przygotowane specjalnie dla naszych kontrahentów słownictwo branżowe wynikające z profilu działalności przedsiębiorstwa.

 Urzędy

Program został przygotowany dla pracowników urzędów administracji samorządowej: urzędów miejskich, gminnych, powiatowych, urzędów pracy a także innych urzędów. Program rozwija przede wszystkim komunikację werbalną niezbędną w coraz liczniejszych kontaktach międzynarodowych polskich samorządów. Na życzenie program kształcenia może być sprofilowany pod kątem specjalistycznego słownictwa rolniczego lub (oraz) dotyczącego projektów unijnych.

 Nauczyciele

Program kształcenia językowego „Nauczyciele” jest odpowiedzią na potrzeby stałego podnoszenia kwalifikacji tej grupy zawodowej. Polityka edukacyjna prowadzona przez Unię Europejską umożliwia uczestnictwo w wymianie międzynarodowej uczniów i nauczycieli z Polski. (m.in. w ramach unijnego programu edukacyjnego „Sokrates”). Podniesienie znajomości języków obcych wśród nauczycieli może zintensyfikować te kontakty zagraniczne. Posiadanie odpowiedniego poziomu kompetencji językowych może ułatwić uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego.

Służba Cywilna

Pracownicy służby cywilnej chcący uzyskać mianowanie na urzędnika mogą wziąć udział w postępowaniu kwalifikacyjnym pod warunkiem spełnienia kryterium znajomości, co najmniej jednego języka obcego na poziomie B1. W programie „Służba Cywilna” oprócz ćwiczenia technik egzaminacyjnych kładzie się szczególny nacisk na praktyczne użycie języka obcego w różnych sytuacjach życia zawodowego i prywatnego. Istnieje możliwość rozszerzenia zakresu szkoleń o techniki egzaminacyjne występujące w testach psychologicznych badających sprawność rozumowania, przeprowadzanych podczas postępowania kwalifikacyjnego.

 Policja

Znajomość języków obcych w Zjednoczonej Europie coraz częściej jest niezbędna w Policji i Straży Miejskiej. Współpraca międzynarodowa, udział Policji w misjach pokojowych poza granicami kraju, a także rozwój ruchu turystycznego stawia przed Policją coraz wyższe wymagania w zakresie znajomości języków obcych. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom stworzyliśmy specjalistyczny program kształcenia językowego dla Policji, rozwijający przede wszystkim komunikację werbalną i automatyzację wypowiedzi.

Armia

Udział Polskich Sił zbrojnych w operacjach międzynarodowych oraz obecność w strukturach NATO nakłada na polskich żołnierzy obowiązek posiadania umiejętności językowych zgodnych ze standardami STANAG 6001. Program kształcenia językowego „Armia” spełnia powyższe wymogi ze zwróceniem szczególnej uwagi na rozwijanie umiejętności konwersacji i automatyzację wypowiedzi, niezbędną w sytuacji działań wojennych.

 Turystyka

Otwarcie naszych granic poprzez przystąpienie Polski do Unii Europejskiej ożywiło rozwój turystyki. Podnoszenie jakości usług turystycznych wymaga od pracowników tego sektora doskonalenia kwalifikacji językowych. Program kształcenia językowego „Turystyka” zawiera słownictwo specjalistyczne branży hotelarskiej, gastronomicznej i agroturystycznej. Standardowy program może być uzupełniony o krótsze kursy konwersacyjne języków rzadziej spotykanych.

Straż Pożarna i Ratownictwo

Dostosowanie struktur, rozwiązań prawnych i procedur do europejskich standardów w zakresie ratownictwa postawiło przed polskimi służbami ratowniczymi oraz Państwową Strażą Pożarną nowe wyzwania. W szczególności są nimi: budowa Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego a także współpraca europejska w kontekście zagrożeń terrorystycznych. Działania te stwarzają potrzebę dobrej komunikacji w językach obcych. Już na szczeblu powiatowym i gminnym, w Centrach Ratownictwa przyjmowanie zgłoszeń wymaga rozumienia osób nie posługujących się językiem polskim. Program kształcenia językowego rozbudowany jest o słownictwo specjalistyczne w zakresie pożarnictwa, ratownictwa technicznego, medycznego, chemicznego i ekologicznego.

 Turystyka

Otwarcie naszych granic poprzez przystąpienie Polski do Unii Europejskiej ożywiło rozwój turystyki. Podnoszenie jakości usług turystycznych wymaga od pracowników tego sektora doskonalenia kwalifikacji językowych. Program kształcenia językowego „Turystyka” zawiera słownictwo specjalistyczne branży hotelarskiej, gastronomicznej i agroturystycznej. Standardowy program może być uzupełniony o krótsze kursy konwersacyjne języków rzadziej spotykanych.

 Pielęgniarstwo i opieka socjalna

Rozszerzenie Unii Europejskiej otworzyło rynek usług medycznych i umożliwia cudzoziemcom korzystanie z opieki medycznej w Polsce. W przypadku osób planujących okresowe lub stałe zatrudnienie poza granicami kraju kompetencje językowe są równie niezbędne. Program kształcenia językowego „pielęgniarstwo i opieka socjalna” zawiera specjalistyczne słownictwo medyczne i kładzie nacisk na komunikację w języku obcym z zastosowaniem również słownictwa potocznego niezbędnego w pracy pielęgniarki.

Strona openeducation.pl korzysta z plików cookies w celu realizacji usług statystycznych, społecznościowych, reklamowych i funkcjonalnych. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można określić w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej na temat cookies