No Announcement posts

 

Aktualne Przetargi

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Przeprowadzenie 4 kursów języka niemieckiego dla 25 uczestników (tj. 4 grup kursowych) projektu „Młodzi stolarze, murarze i kucharze z Podlasia na zagranicznym stażu zawodowym” w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. span>

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, ul. Pozioma 4, 15-558 Białystok.
  W ramach realizowanego projektu zostaną przeprowadzone 4 kursy z języka niemieckiego dla podopiecznych jednostek podległych Podlaskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Białymstoku:

  – Hufiec Pracy w Białymstoku – 60 godzin;
  – Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie – 60 godzin;
  – Hufiec Pracy w Łomży – 60 godzin;
  – Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie (kursy odbywać się będą w Bielsku Podlaskim) – 60 godzin.

  W kursach uwzględnione będzie słownictwo branżowe z dziedziny stolarstwa, budownictwa i gastronomii oraz 6 godzin na grupę na zapoznanie się z podstawowymi informacjami na temat kultury i tradycji regionu Brandenburgii oraz informacje przydatne dla osób podróżujących do Niemiec.

  Okres realizacji:

  Projekt realizowany jest w Ochotniczych Hufcach Pracy w okresach:

  – OHP Bielsk Podlaski, Łomża i Wasilków – od 11.2017 r. do 16.02.2018r.;
  – OHP Białystok od 11.2017r. do 09.03.2018r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Usługi poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego polegające na prowadzeniu zajęć indywidualnych dla uczniów klas I-III Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. St. Staszica w Chełmie w ramach projektu pt. „Panorama sukcesu”.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. St. Staszica z siedzibą w Chełmie, ul. Jagiellońska 29, 22-100 Chełm. Projekt skierowany jest do 60 dzieci i obejmuje:
  1) Doradztwo pedagogiczne – 384 godzin,
  2) Doradztwo psychologiczne – 256 godzin.

  Łączna liczba godzin indywidualnego poradnictwa pedagogiczno-psychologicznego przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 640 godzin.

  Okres realizacji:

  Zajęcia realizowane w okresie: listopad 2017 r. – czerwiec 2019 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach Edukacyjnego programu ekologicznego pn. „Czyste powietrze w województwie mazowieckim” dla dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego wraz z zapewnieniem materiałów szkoleniowych.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.
  Projekt skierowany jest do 200 dzieci i młodzieży z 70 placówek oświatowych z terenu następujących gmin województwa mazowieckiego: Brwinów, Czosnów, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Izabelin, Jabłonna, Leszno, Lesznowola, Łomianki, Michałowice, Nadarzyn, Ożarów Mazowiecki, Piaseczno, Piastów, Podkowa Leśna, Prażmów, Pruszków, Raszyn, Stare Babice.
  Szkolenia będą realizowane w układzie:
  1) klasa I-III szkoły podstawowej – 2 godziny szkolenia,
  2) klasa IV-VII szkoły podstawowej – 4 godziny szkolenia, 3) klasa II-III gimnazjum – 4 godziny szkolenia.

  Łączna liczba godzin przeprowadzonych szkoleń przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 2000.

  Okres realizacji:

  Zajęcia realizowane w okresie: listopad 2017 r. – grudzień 2017 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla dzieci i młodzieży w przedziałach wiekowych: 7-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat, 16-18 lat w ramach projektu „Razem możemy więcej – lokalny program wsparcia rodzin” RPPD.07.02.02-20-0001/16.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Fundacja DIALOG z siedzibą przy ul. ks. Abramowicza 1 w Białystoku. Projekt skierowany jest do 72 dzieci i młodzieży, korzystających ze świetlic środowiskowych oraz będących w pieczy zastępczej.

  Łączna liczba godzin kursu języka angielskiego we wszystkich grupach wynosi 2304.

  Okres realizacji:

  Zajęcia realizowane w okresie: od 23.10.2017 r. do 31.12.2019 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Przeprowadzenie szkolenia „Edukacja przeciwpowodziowa dzieci i młodzieży w 2017 roku”.
  Podstawowym celem szkoleń jest zwiększenie wiedzy i świadomości dotyczącej zagrożenia powodziowego, zapoznanie dzieci i młodzieży z tematyką i specyfiką powodzi oraz nauczenie jak reagować w przypadku wystąpienia tego rodzaju zagrożenia.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
  Szkolenie skierowane jest do 2000 dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego w łącznym wymiarze 500 godzin zegarowych wraz zapewnieniem materiałów do prowadzenia szkoleń.

  Okres realizacji:

  Zajęcia realizowane w okresie: 12.10.2017 r. – 30.11.2017 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Prowadzenie zajęć dodatkowych w ramach projektu pn. „Bajkowe przedszkole w Strawczynie”.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Gmina Strawczyn z siedzibą przy ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn
  W ramach realizowanego projektu przeprowadzone zostanie:

  a) zadanie nr 1 – logopedia
       – prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy dzieci;
       – prowadzenie ćwiczeń logopedycznych z dziećmi z zaburzeniami mowy, prowadzenie porad i konsultacji.

  b) zadanie nr 4 – plastyka
  – przeprowadzenie zajęć plastycznych dla dzieci w wieku 3-5 lat;
  – prowadzenie zajęć plastycznych metodami dostosowanymi do wieku dzieci.

  Łączna liczba godzin przewidziana do zrealizowania:

  a) zajęcia logopedyczne – 384 h
  b) zajęcia plastyczne – 480 h

  Okres realizacji:

  Realizacja danego zadania w okresie od dnia 04.10.2017 r. do dnia 31.08.2018 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Usługa edukacyjna polegająca na prowadzeniu zajęć specjalistycznych dla dzieci uczestniczących w zajęciach prowadzonych przez Gminę Boguszów-Gorce w czterech Świetlicach Środowiskowych w ramach projektu pt. „Świetlice centrum wsparcia, integracji i aktywizacji”.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Gmina Miasta Boguszów-Gorce z siedzibą w Boguszowie-Gorce, Plac Odrodzenia 1. Projekt skierowany jest do 134 dzieci i obejmuje:
  1) Zajęcia grupowe socjoterapeutyczne – 640 godzin.
  2) Trening Zastępowania Agresji – 480 godzin.

  Łączna liczba godzin zajęć specjalistycznych przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 1120.

  Okres realizacji:

  Zajęcia realizowane w okresie: październik 2017 r. – czerwiec 2019 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Realizacja usługi indywidualnego doradztwa z zakresu dietetyki, które obejmuje doradztwo w zakresie prawidłowego żywienia się oraz dobór diety do stanu zdrowia uczestnika w wymiarze 500 godzin na województwo warmińsko-mazurskie.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest PERITUS Paweł Strączek Andrzej Pakulski s.c. z siedzibą w Olsztynie przy ul. T. Szewczenki 5 lok. 4.
  Projekt skierowany jest do osób niewidomych i ich rodzin z województwa warmińsko-mazurskiego.

  Łączna liczba godzin doradztwa dietetycznego przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 500.

  Okres realizacji:

  Doradztwo realizowane jest w okresie: wrzesień 2017 r. – październik 2020 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Świadczenie usług edukacyjnych obejmujących prowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych i specjalistycznych w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami – wychowankami w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Kiełczowie w ramach projektu „EDUKACJA I PARTNERSTWO BEZ BARIER – upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w 16 wybranych placówkach na terenie WrOF”. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działania 10.1.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT WROF, współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Szkoła Podstawowa im. W. Chotomskiej przy ul. Szkolnej 3 w Kiełczowie. Projekt skierowany jest do wychowanków Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Kiełczowie:
  – język angielski dla 93 dzieci – 144 godziny,
  – rytmikę dla 93 dzieci – 144 godziny.

  Łączna liczba godzin zajęć dodatkowych przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 288.

  Okres realizacji:

  Zajęcia realizowane są w okresie: wrzesień 2017 r. – marzec 2018 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Wykonanie diagnozy potrzeb szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyszków.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Gmina Wyszków, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków.

  Okres realizacji:
  Od dnia 08.09.2017 r. do dnia 02.10.2017 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego mających na celu przygotowanie do egzaminu FCE i nauczania przedmiotów po angielsku dla 4 nauczycieli z I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie-Skłodowskiej w Tczewie.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wał Miedzeszyński 552C. Projekt skierowany jest do 4 nauczycieli.

  Łączna liczba godzin zajęć z języka angielskiego przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 115.

  Okres realizacji:

  Zajęcia realizowane w okresie: wrzesień 2017 r. – czerwiec 2018 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Świadczenie usług edukacyjnych obejmujących prowadzenie zajęć dodatkowych dla 50 dzieci w wieku 3-4 lat z Przedszkola Samorządowego w Czempiniu

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Przedszkole Samorządowe przy ul. Nowej 4 w Czempiniu. Projekt skierowany jest do 50 dzieci i obejmuje:

  1) Zajęcia psychologiczne (zajęcia indywidualne) – 225 godzin.
  2) Gimnastyka korekcyjna (zajęcia grupowe) – 150 godzin.
  3) Arteterapia (zajęcia grupowe rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne) – 144 godziny.

  Łączna liczba godzin zajęć dodatkowych przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 519.

  Okres realizacji:
  Zajęcia realizowane w okresie: lipiec 2017 r. – luty 2018 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Świadczenie usług psychologicznych – w zakresie prowadzenia indywidualnych porad psychologicznych w ramach projektu pn. „Aktywizacja społeczno–zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś Priorytetowa 6 „Integracja”; Działanie 6.1 „Aktywna integracja”, Poddziałanie 6.1.2 „Aktywizacja społeczno-zawodowa”)

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Gmina Miejska Łeba/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie. Projekt skierowany jest do 13 osób (7 osób w 2017 r. i 6 osób w 2018 r.) i obejmuje:

  1) indywidualne konsultacje uczestnika projektu celem dokonania diagnozy i wydania opinii nt. funkcjonowania psychospołecznego, pogłębiona analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych uczestnika projektu.
  2) indywidualne spotkania z opiekunem merytorycznym MOPS i Doradcą Zawodowym, celem przeprowadzenia diagnozy potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia zawodowego.
  3) indywidualne wsparcie psychologiczne uczestników projektu dostosowane do ich indywidualnych, zdiagnozowanych potrzeb.

  Łączna liczba godzin zajęć dodatkowych przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 65

  Okres realizacji:

  Część I – rok 2017: czerwiec – listopad
  Część II – rok 2018: marzec – wrzesień

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie 40 godzinnego kursu języka angielskiego w formie zajęć indywidualnych dla 36
  (maks. 42) pracowników Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa, ul. Spokojna 13A, 01-044 Warszawa.

  Łączna liczba godzin: 1440 godzin (maks. 1680 godzin, min. 1200 godzin)

  Okres realizacji:

  Kursy są realizowane w okresie od czerwca do 15 grudnia 2017 roku.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Świadczenie usług przeprowadzenia zajęć dodatkowych dla uczniów w ramach projektu pt. „Wiedza to potęga – poprawa jakości edukacji ogólnej w szkołach powiatu Tczewskiego”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej RPO WP na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest firma Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Projekt skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie Tczewskim i obejmuje zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania w zakresie kompetencji informatycznych, naukowo-technicznych oraz warsztaty wspomagające proces uczenia się i wspierające kompetencje społeczne.

  Łączna liczba godzin zajęć dodatkowych przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 596

  Okres realizacji:

  marzec 2017 r. – lipiec 2018 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje kluczowe z języka angielskiego
  w wymiarze 720 godzin w ramach projektu pt. ,,Świetlice centrum wsparcia, integracja i aktywizacja”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
  Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne; Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałania 9.2.4 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – ZIT AW.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie-Gorcach działające w imieniu Gminy Miasto Boguszów-Gorce. Projekt jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

  Łączna liczba godzin: 720 h

  Okres realizacji:

  Zajęcia realizowane w okresie: 28.03.2017 r. – 30.06.2019 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Przeprowadzenie grupowych warsztatów interpersonalnych dotyczących rozwiązywania problemów oraz radzenia sobie z negatywnymi emocjami w ramach projektu ,,Szansa w integracji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VII. Poprawa spójności społecznej, Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Powiat Hajnowski. Projekt skierowany jest do osób z MOPS w Hajnówce zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących miasto Hajnówka.

  Łączna liczba godzin: 48 h

  Okres realizacji:

  Warsztaty realizowane w okresie 28.03.2017 r. – 31.05.2018 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Realizacja zajęć dodatkowych z programowania i robotyki dla dzieci w wieku 4-6 lat uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Dobrzyniewo Duże. Zamówienie jest współfinansowane ze środków z Unii Europejskiej, Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w ramach projektu „Kompetentny od przedszkola – zapewnienie wysokiej jakości oferty edukacji przedszkolnej, rozwijającej kompetencje kluczowe i właściwe postawy dzieci w gminie Dobrzyniewo Duże”.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiający – Gmina Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże

  Łączna liczba godzin: 300 h

  Okres realizacji:

  Zajęcia realizowane w okresie: 20.03.2017 r. – 31.08.2017 r..

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Przeprowadzenie zajęć rozwijających z języka angielskiego w ramach projektu „Utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych w Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego na terenie gminy Kartuzy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa 3. Edukacja, Działanie 3.1. Edukacja przedszkolna.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Gmina Kartuzy, a projekt skierowany jest do grup dzieci w wieku przedszkolnym.

  Łączna liczba godzin zajęć: 3 108

  Okres realizacji:

  Prowadzenie zajęć rozwijających z języka angielskiego będą realizowane w terminie od marca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r .

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych wraz z dostawą pomocy dydaktycznych dla uczestników projektu „Nowe horyzonty – zachęcenie dzieci z terenu wiejskiej Gminy Wejherowo do rozpoczęcia studiów technicznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiający – Gmina Wejherowo z siedzibą przy ul. Osiedle Przyjaźni 6, 84-200 Wejherowo.
  Projekt jest skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz nauczycieli z terenu wiejskiej gminy Wejherowo i obejmuje siedem szkół w ramach następujących części:

  Część 2. Zajęcia informatyczne

  2.1. Zajęcia zakończone egzaminem zew. ECDL.:

  1) SSP Bolszewo (zajęcia grupowe) – 240 godzin,
  2) SSP Nowy Dwór Wejherowski (zajęcia grupowe) – 240 godzin.

  2.2 Zajęcia wyrównujące:

  1) SSP Nowy Dwór Wejherowski (zajęcia grupowe) – 120 godzin,
  2) SSP Góra Wejherowski (zajęcia grupowe) – 120 godzin.

  2.3 Szkolenie nauczycieli:

  1) Szkolenie nauczycieli – posługiwanie się technikami komputerowymi w dydaktyce w SSP Bolszewo (zajęcia grupowe) – 40 godzin,
  2) Szkolenie nauczycieli – posługiwanie się technikami komputerowymi w dydaktyce w SSP Gościcino (zajęcia grupowe) – 20 godzin,
  3) Szkolenie nauczycieli – posługiwanie się technikami komputerowymi w dydaktyce w SSP Gowino (zajęcia grupowe) – 20 godzin,
  4) Szkolenie nauczycieli – posługiwanie się technikami komputerowymi w dydaktyce w SSP Góra (zajęcia grupowe) – 20 godzin,
  5) Szkolenie nauczycieli – posługiwanie się technikami komputerowymi w dydaktyce w SSP Nowy Dwór Wejherowski (zajęcia grupowe) – 40 godzin,
  6) Szkolenie nauczycieli – posługiwanie się technikami komputerowymi w dydaktyce w SSP Orle (zajęcia grupowe) – 20 godzin,
  7) Szkolenie nauczycieli – posługiwanie się technikami komputerowymi w dydaktyce w Gimnazjum (zajęcia grupowe) – 40 godzin.

  Część 3 Zajęcia matematyczne:

  3.1 Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe:

  1) Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z matematyki w SSP Bolszewo (zajęcia grupowe) – 480 godzin,
  2) Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z matematyki w SSP Gowino (zajęcia grupowe) – 120 godzin,
  3) Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z matematyki w SSP Góra (zajęcia grupowe) – 120 godzin,
  4) Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z matematyki w SSP Orle (zajęcia grupowe) – 120 godzin,
  5) Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z matematyki w Gimnazjum (zajęcia grupowe) – 120 godzin.

  3.2 Zajęcia wyrównujące:

  1) Zajęcia wyrównujące z matematyki w SSP Góra (zajęcia grupowe) – 60 godzin,
  2) Zajęcia wyrównujące z matematyki w SSP Nowy Dwór Wejherowski (zajęcia grupowe) – 120 godzin,
  3) Zajęcia wyrównujące z matematyki w Gimnazjum (zajęcia grupowe) – 60 godzin.

  Część 4 zajęcia z fizyki oraz koła naukowo-techniczne i matematyczno-astronomiczne:

  4.1 Zajęcia rozwijające z fizyki – Gimnazjum (zajęcia grupowe) – 120 godzin.

  4.2 Zajęcia wyrównujące z fizyki – Gimnazjum (zajęcia grupowe) –60 godzin.

  4.3 Koło naukowo – techniczne ,,W świecie eksperymentu”:

  1) SSP Gościcino (zajęcia grupowe) – 120 godzin,
  2) SSP Gowino (zajęcia grupowe) – 120 godzin.

  4.4 Kółko matematyczno-astronomiczne – SSP Gościcino (zajęcia grupowe) – 120 godzin.

  Część 5 zajęcia biologiczno-chemiczne – Gimnazjum w Bolszewie:

  5.1 Zajęcia rozwijające z biologii – (zajęcia grupowe) – 360 godzin,
  5.2 Zajęcia wyrównujące z biologii – (zajęcia grupowe) – 60 godzin,
  5.3 Zajęcia rozwijające z chemii – (zajęcia grupowe) – 360 godzin.

  Część 6 zajęcia z geografii oraz kółko matematyczno-przedsiębiorcze – Gimnazjum w Bolszewie:

  6.1 Zajęcia rozwijające z geografii – (zajęcia grupowe) –120 godzin,
  6.2 Zajęcia rozwijające z geografii – (zajęcia grupowe) – 60 godzin,
  6.3 Kółko matematyczno-przedsiębiorcze – (zajęcia grupowe) – 120 godzin.

  Część 7 zajęcia z przyrody oraz kółko przyrodnicze:

  7.1 Zajęcia rozwijające z przyrody:

  1) SSP Bolszewo (zajęcia grupowe) – 240 godzin,
  2) SSP Góra (zajęcia grupowe) – 120 godzin,
  3) SSP Nowy Dwór Wejherowski (zajęcia grupowe) – 120 godzin.

  7.2 Zajęcia wyrównujące z przyrody – SSP Góra (zajęcia grupowe) – 60 godzin:

  7.3 Kółko przyrodnicze ,,Eksperymentuje i wiem”:

  1) SSP Gościno (zajęcia grupowe) – 240 godzin,
  2) SSP Orle (zajęcia grupowe) – 240 godzin.

  Część 9 Zajęcia logopedyczne:

  1) SSP Bolszewo (zajęcia grupowe) – 480 godzin,
  2) SSP Góra (zajęcia grupowe) – 180 godzin,
  3) SSP Nowy Dwór Wejherowski (zajęcia grupowe) – 180 godzin.

  Część 10 Terapia pedagogiczna:

  1) SSP Bolszewo (zajęcia grupowe) – 480 godzin,
  2) SSP Gościcino (zajęcia grupowe) – 120 godzin,
  3) SSP Gowino (zajęcia grupowe) – 60 godzin,
  4) SSP Nowy Dwór Wejherowski (zajęcia grupowe) – 180 godzin,
  5) SSP Orle (zajęcia grupowe) – 180 godzin,
  6) Gimnazjum Bolszewo (zajęcia grupowe) – 180 godzin.

  Część 11 Zajęcia rewalidacyjne oraz rewalidacja z terapią.

  11.1 Zajęcia rewalidacyjne indywidualne:

  1) SSP Bolszewo (zajęcia indywidualne) – 120 godzin,
  2) SSP Góra (zajęcia indywidualne) – 300 godzin.

  11.2 Rewalidacja i terapia pedagogiczna – uczeń niepełnosprawny – SSP Nowy Dwór Wejherowski (zajęcia indywidualne) – 60 godzin.

  Część 12 Szkolenia dla nauczycieli – specjalne potrzeby edukacyjne:

  12.1 Rozwój wśród uczniów umiejętności i postaw niezbędnych na rynku pracy:

  1) SSP Bolszewo (zajęcia grupowe) – 10 godzin,
  2) SSP Gościcino (zajęcia grupowe) – 10 godzin,
  3) SSP Orle (zajęcia grupowe) – 10 godzin,
  4) Gimnazjum Bolszewo (zajęcia grupowe) – 10 godzin.

  12.2 Wykorzystanie metod eksperymentu w edukacji w celu podnoszenia jakości nauczania przedmiotów ścisłych:

  1) SSP Bolszewo (zajęcia grupowe) – 10 godzin,
  2) SSP Gościcino (zajęcia grupowe) – 10 godzin,
  3) SSP Gowino (zajęcia grupowe) – 10 godzin,
  4) SSP Góra (zajęcia grupowe) – 10 godzin,
  5) SSP Orle (zajęcia grupowe) – 10 godzin,
  6) Gimnazjum Bolszewo (zajęcia grupowe) – 10 godzin.

  12.3 Przygotowanie do procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

  1) SSP Bolszewo (zajęcia grupowe) – 20 godzin,
  2) SSP Gościcino (zajęcia grupowe) – 10 godzin,
  3) SSP Gowino (zajęcia grupowe) – 10 godzin,
  4) SSP Góra (zajęcia grupowe) – 10 godzin,
  5) SSP Nowy Dwór Wejherowski (zajęcia grupowe) – 10 godzin,
  6) SSP Orle (zajęcia grupowe) – 10 godzin,
  7) Gimnazjum Bolszewo (zajęcia grupowe) – 10 godzin.

  Część 13 Zajęcia doradztwa zawodowego – Gimnazjum Bolszewo (zajęcia indywidualne) – 150 godzin.

  Łączna liczba godzin przewidzianych do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi : 8500.

  Okres realizacji:

  Zajęcia realizowane w okresie: marzec 2017 r. – czerwiec 2018 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Świadczenie usług zorganizowania i przeprowadzenia Indywidualnych zajęć reedukacyjnych wyrównujących braki w edukacji na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej dla uczestniczek/uczestników projektu „SOS Rodzina – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy”.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiający – Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, projekt skierowany jest zaś do maksymalnie 33 Uczestników/Uczestniczek w zakresie obejmującym m.in. przedmioty:
  1) języka polskiego,
  2) języka angielskiego,
  3) matematyki,
  4) fizyki,
  5) chemii,
  6) biologii,
  7) języka francuskiego,
  8) języka hiszpańskiego.

  Łączna liczba godzin zajęć reedukacyjnych przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 1320 godz.

  Okres realizacji:

  Zajęcia realizowane w okresie: marzec 2017 r. – styczeń 2018 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Prowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu zdrowego żywienia w ramach Programów Aktywności Lokalnej w związku z realizacją w trybie pozakonkursowym projektu „Razem, więcej, lepiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014-2020) Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowiec, a projekt skierowany jest do osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

  Łączna liczba godzin zajęć edukacyjnych z zakresu zdrowego żywienia: 80h

  Okres realizacji:

  Prowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu zdrowego żywienia realizowane w okresie od marca 2017 r. do listopada 2017 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Realizacja usługi doradztwa zawodowego w formie dodatkowych zajęć dla 350 uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Bolesławieckiego w ramach projektu pn. „Edukacja Kluczem do Kariery – kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic pięciu szkół z Powiatu Bolesławieckiego” w następujących szkołach:

  – Zespół Szkół Elektronicznych im. Ignacego Domeyki w Bolesławcu,
  – Zespół Szkół Mechanicznych im. Ludwika Waryńskiego w Bolesławcu,
  – Zespół Szkół Handlowych i Usługowych im. Jana Kochanowskiego w Bolesławcu,
  – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Kochanowskiego w Bolesławcu,
  – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu,
  – Zespół Szkół Budowlanych w Bolesławcu.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Powiat Bolesławiecki – Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu, ul. Ogrodowa 7, 59-700 Bolesławiec. Projekt skierowany jest do 350 uczniów szkół ponadgimnazjalnych i obejmuje:
  1) doradztwo zawodowe (zajęcia indywidualne) – 1020 godzin,
  2) doradztwo zawodowe (zajęcia grupowe) – 280 godzin.

  Łączna liczba godzin przewidzianych do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi : 1300.

  Okres realizacji:

  Zajęcia realizowane w okresie: luty 2017 r. – czerwiec 2018 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Organizacja i przeprowadzenie zajęć z terapii uzależnień dla wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy u uczniów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Wejherowie” w ramach Osi Priorytetowej 3. Działania 3.2 Poddziałania 3.2.1 Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiający –Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Kwidzynie przy ulicy Moniuszki 5.

  Łączna liczba godzin: 216 h

  Okres realizacji:

  Kursy realizowane w okresie: 15.11.2016 r. – 30.06.2018 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Przeprowadzenie grupowego wsparcia psychologicznego – treningów i warsztatów oraz indywidualnego wsparcia psychologicznego dla uczestników projektu „Akcja aktywizacja – EFS”.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiający – Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, projekt zaś skierowany jest do młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w wieku 15-24 lata, pozostającej bez zatrudnienia, nieuczącej się i nieszkolącej się.

  W ramach realizowanego projektu przeprowadzone zostanie:

  1) Hufiec Pracy w Augustowie:

  • indywidualne wsparcie psychologiczne – 25 h,
  • grupowe wsparcie psychologiczne – treningi i warsztaty – 10 h,

  2) Hufiec Pracy w Kolnie:

  • indywidualne wsparcie psychologiczne – 25 h,
  • grupowe wsparcie psychologiczne – treningi i warsztaty – 10 h,

  3) Hufiec Pracy w Suwałkach:

  • indywidualne wsparcie psychologiczne – 35 h,
  • grupowe wsparcie psychologiczne – treningi i warsztaty – 10 h,

  4) Młodzieżowe Centrum Kariery w Hajnówce:

  • indywidualne wsparcie psychologiczne – 25 h,
  • grupowe wsparcie psychologiczne – treningi i warsztaty – 10 h,

  5) Hufiec Pracy w Grajewie:

  • indywidualne wsparcie psychologiczne – 20 h,
  • grupowe wsparcie psychologiczne – treningi i warsztaty – 10 h,

  6) Hufiec Pracy w Białymstoku:

  • indywidualne wsparcie psychologiczne – 25 h,
  • grupowe wsparcie psychologiczne – treningi i warsztaty – 10 h,

  7) Hufiec Pracy w Łomży:

  • indywidualne wsparcie psychologiczne – 25 h,
  • grupowe wsparcie psychologiczne – treningi i warsztaty – 10 h,

  8) Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach:

  • indywidualne wsparcie psychologiczne – 25 h,
  • grupowe wsparcie psychologiczne – treningi i warsztaty – 10 h,

  Łączna liczba godzin przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 280 h.

  Okres realizacji:

  Projekt realizowany w okresie: 24.10.2016 r. – 15.08.2017 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Organizacja i przeprowadzenie warsztatów kompetencji matematycznych
  dla uczestników projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiający – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, warsztaty skierowane są zaś do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa świętokrzyskiego.

  Łączna liczba godzin przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 560 h

  Okres realizacji:

  Kursy realizowane w okresie: 30.09.2016 r. – 30.06.2017 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Przeprowadzenie kursu języka angielskiego oraz kursu metodycznego dla osób dorosłych na potrzeby realizacji projektu „Power of Education – podniesienie jakości kształcenia i zarządzania w mikołowskich placówkach oświatowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiającym jest Gmina Mikołów, zaś kurs językowy oraz kurs metodyczny jest skierowany dla nauczycieli/dyrektorów Szkół Podstawowych/Przedszkoli na terenie miasta Mikołów.

  Łączna liczba godzin kursu językowego wynosi: 360 h
  Łączna liczba godzin w ramach kursu metodycznego wynosi: 10 h

  Okres realizacji:

  Kursy realizowane w okresie: 01.09.2016 r. – 30.06.2017 r.

 • Nazwa szkolenia/zadania oraz określenie projektu:

  Świadczenie usług wspierających aktywizację zawodową poprzez zajęcia indywidualne i grupowe z doradcą zawodowym realizowane w Klubie Integracji Społecznej w Czerwionce-Leszczyny w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Program integracji społecznej i zawodowej w powiecie rybnickim”.

  Klient oraz beneficjenci szkolenia/projektu:

  Zamawiający – Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, projekt skierowany jest zaś do 120 Uczestników/Uczestniczek Klubu Integracji Społecznej.

  Łączna liczba godzin doradztwa przewidziana do zrealizowania w ramach tego projektu wynosi: 800 h

  Okres realizacji:

  Doradztwo realizowane w okresie: 29.03.2016 r. – 31.12.2017 r.

Strona openeducation.pl korzysta z plików cookies w celu realizacji usług statystycznych, społecznościowych, reklamowych i funkcjonalnych. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można określić w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Więcej na temat cookies